Stille nacht

Next


 

Vlaamse Kerstliederen gezongen door Collegium de Dunis o.l.v. Ignace Thevelein, orgel: Peter Ledaine

 

1. O herders, laat uw bokken en schapen - bew. J. Bremer

2. Hoe leidt dit Kindeke - bew. J. Hadermann

3. Door de liefde wilt ntwekken - bew. R. Belmans

4. Nu is die roe van Jesse - bew. J. Mertens

5. Laet ons mit herten reyne - bew. J. Mertens

6. Het was een maeghet uijtvercoren - bew; L. Toebosch

7. Komt ons in diepe nacht ter ore (t.: H. Oosterhuis - m.: Genève 1551 - bew.M. de Jong)

8. Nu zijt wellekome (orgel) - bew. F. Peeters

9. Kind'ren zwijgt - bew. E. Budai

10. Stille nacht - bew. R. Tas

11. Op ene Kerstnacht - bew. G. Nuyts

12. Het komet een schip geladen - bew. J. Bremer

13. In dulci jubilo - bew. L. Toebosch

14. Herders, hij is geboren (orgel) - bew. F. Peeters

15. Ons is gheboren een kindekijn - bew. L. Toebosch

16. Nu sijt willekome - bew. L. Toebosch

17. Maria die soude - bew. L. Toebosch

18. Het viel een hemelsdauwe - bew. L. Toebosch

19. Een Kint gheboren in Bethlehem - bew. L. Toebosch

20. De boodschap van Maria - bew. L. Toebosch

21. Adeste fideles (orgel) - bew. R. Schroyens

22. Uit uw hemel zonder grenzen - t. H. Oosterhuis - M. F. van der Putt - bew. E. Budai

23. Hij is van eender maghet gheboren - bew. . G. Malisse

24. Een kindekijn is ons gheboren - bew. G. Malisse

25. Kerstmijmering - t. W. De Bruyne - m. K. Van Ingelgem

 

 prijs €19,-

't Koorhuis - Boeveriestraat 41, 8000 Brugge  -  0486/574348  -  info@koorhuis.be