Officium

Het boek "Officium" is een werkboek bestaande uit muzikale bouwstenen voor niet-eucharistische liturgische vieringen.

Er werden 62 liederen in opgenomen. De structuur is traditioneel: openingsvers, hymne, 2 psalmen, lofzang uit het Nieuwe Testament, Schriftlezing, korte beurtzang, Magnificat, voorbeden, Onze Vader, slotgebed en slotformule.

Met de muzikale bouwstenen van dit boek kan men de structuur zelf creatief invullen. Het boek werd samengesteld door Ignace Thevelein en is uitgegeven bij Lannoo.


prijs € 10,95

't Koorhuis - Boeveriestraat 41, 8000 Brugge  -  0486/574348  -  info@koorhuis.be