Geestelijk Liedboek van de Lage Landen

Bij uitgeverij Lannoo werd het ‘Geestelijk Liedboek van de Lage Landen’ uitgegeven. Het boek bevat 100 van de mooiste religieuze liederen in meerstemmige zettingen (184 blz.) en werd samengesteld door Ignace Thevelein en Piet Thomas. 

Bij alle liederen staat de tekst onder de noten afgedrukt. Voor de inhoud en verwijzingen hierbij naar de nieuwe Zingt Jubilate.

prijs 19,95 €

inhoud 
(met verwijzing naar de nummers in de nieuwe Zingt Jubilate)

1. Al heeft Hij ons verlaten (J.W. Schulte Nordholt - M. Teschner - J.S. Bach)    ZJ 412
2. Al wie dolend in het donker (H. Jongerius - H.J. Gauntlett - L. Dieltiens) ZJ 204
3. Alle eer en alle glorie (S. de Vries - W. Vogel)    ZJ 767
4. Alles wat over ons geschreven is (W. Barnard - F. Mehrtens - G. Baas) ZJ 370
5. Almachtige, verheven Heer (Franciscus - J.W. Schulte Nordholt - Keulen - A. Engels)    ZJ 814
6. Als een ster in lichte luister (S. de Vries - W. Vogel)    ZJ 228
7. Als tussen licht en donker (T. Naastepad - 16° eeuw - H.L. Hassler) ZJ 116
8. Dankt, dankt nu allen God (M. Rinckart - J. Wit - J. Crüger) ZJ 585
9. Dat wij als wachters op de muren zijn (R. van Loenen - K. Schuurman) ZJ 769
10. De aarde is vervuld (W. Barnard - F. Mehrtens - G. Baas)    ZJ 572
11. De dag geboren uit het duister (S. de Vries - W. Vogel)    ZJ 835
12. De Geest des Heren is op hem (J.W. Schulte Nordholt – P. Schollaert - K. Bikkembergs)    ZJ 726
13. De vreugde voert ons naar dit huis (S. de Vries - W. Vogel)    ZJ 754
14. De zonden zijn vergeven (Ph.F. Hiller - A.G. van Gilse - H. Isaac - B. Gesius)    ZJ 319
15. De Zoon, die voor de eeuwen (De Hoeksteen - H.L. Hassler - J.S. Bach) ZJ 382
16. Die chaos schiep tot mensenland (H. Oosterhuis - J. Termont)    ZJ 777
17. Die vroeg zijn aangeworven (W. Barnard - J. Crüger)    ZJ 312
18. Dit huis, gereinigd en versierd (W. Barnard - Genève - S. Calvisius)    ZJ 549
19. Door wat voor grote eenzaamheden (J.W. Schulte Nordholt - E. J. Joosse) ZJ 379
20. Een mens te zijn op aarde (W. Barnard - J. Joris - P. Steegmans) ZJ 306
21. Er is een roos ontsprongen (De Hoeksteen - 16° eeuw - M. Praetorius) ZJ 208
22. Gedenken wij dankbaar (H. Oosterhuis - ‘Wilt heden nu treden’ - B. Huijbers)    ZJ 528
23. Geef vrede (J. Nooter - ‘Ik wil mij gaan vertroosten’ - J. van Biezen)    ZJ 516
24. Geluk, zegt God (M. van der Plas - J. Raas) 
25. Gij die aangeroepen wordt (J. Zijlstra - W. Vogel)    ZJ 133
26. Gij, die de mens geschapen hebt (H. Jongerius - H. Strategier) 
27. Gij hebt met groot geduld (T. Naastepad - Straatsburg - J. van Biezen) ZJ 302
28. God die in het begin (H. Oosterhuis - B. Huijbers - P. Steegmans) ZJ 666
29. God die ons heeft voorzien (H. Oosterhuis - A. Valerius - A. Engels) ZJ 531
30. God heeft het eerste woord (J. Wit - G.M. Kremer - P. Dinneweth) ZJ 541
31. God zij geloofd om Kanaän (T. Naastepad - N. Herman - M. Praetorius) ZJ 525
32. Heden zal uw Redder komen (J. Yperman - H. J. Gauntlett)    ZJ 205
33. Heer God, die in de hemel zijt (M. van der Plas - J. Raas) 
34. Heer, hoe zijt Gij gekomen (T. Naastepad - I. de Sutter - P. Schollaert) ZJ 210
35. Heer, onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig (H. Oosterhuis - oud volkslied - R. Schroyens)    ZJ 540
36. Heilige Geest, Gij zijt als de wind (J. Zijlstra - W. Vogel) 
37. Here Jezus, om uw woord (T. Clausnizer - A. den Besten – J.R. Ahle - A. Engels)    ZJ 809
38. Hij nam de Schrift (H. Oosterhuis - Jan Pasveer)    ZJ 546
39. Hoor, God, ons roepen (S. de Vries - W. Vogel)    ZJ 816
40. Houd mij in leven (Vijftig Psalmen - B. Huijbers)    ZJ 118
41. In de veelheid van geluiden (S. de Vries - Hernhutterse melodie - J. Wagenaar)    ZJ 828
42. In stille nacht (F. von Spee - S. de Vries - Keulen)    ZJ 381
43. Jezus, die langs het water liep (A. den Besten - F. Mehrtens - H. Janssens)    ZJ 562
44. Kom, God, en schrijf uw eigen Naam (S. de Vries - W. Vogel)    ZJ 669
45. Kom tot ons in diepe nacht (W. Reckman - Erfurt - M. Vulpius) 
46. Komt ons in diepe nacht (psalm 118 - H. Oosterhuis - Genève - C. Goudimel)    ZJ 206
47. Kondig het aan (P. Schollaert - P. Schollaert)    ZJ 406
48. Licht dat ons aanstoot (H. Oosterhuis - A. Oomen)    ZJ 825
49. Licht in onze ogen (S. de Vries - K.G. Finlay)    ZJ 127
50. Licht, ontloken aan het donker (S. de Vries - W. Vogel)    ZJ 438
51. Liefde eenmaal uitgesproken (S. de Vries - J. Stainer - W. Vogel) ZJ 670
52. Lof zij God in de hoogste troon (A. den Besten - M. Vulpius)    ZJ 424
53. Looft de Heer, al wat gemaakt is (H. Oosterhuis - ‘Nu dyn leven is gedreven’ - B. Huijbers)    ZJ 802
54. Looft de Heer in zijn heiligdom (Psalm 150 +117 - V. Nees) 
55. Mijn hart zingt voor de Heer (P. Schollaert - P. Schollaert)    ZJ 748
56. Mijn vrienden zijt gij, zegt de Heer (J. Noyens - L. Bourgeois - C. Goudimel)    ZJ 760
57. Mijn ziel maakt groot de Heer (M. Jacobse - Straatsburg - H. Janssens) ZJ 595
58. Naar U gaat mijn verlangen (Vijftig Psalmen - B. Huijbers)    ZJ 113
59. Niemand van ons leeft voor zichzelf (J.W. Schulte Nordholt - J. Geraedts - P. Schollaert)    ZJ 928
60. Nu bidden wij de heilige Geest (A. den Besten - 13° eeuw - M. Praetorius)    ZJ 430
61. Nu nog met halve woorden (H. Oosterhuis - ‘O Heer die daar’ - B. Huijbers) 
62. Nu valt de nacht (A. den Besten & J. Wit - ‘O Traurigkeit’ - J. Risten)    ZJ 375
63. Nu zijt wellekome (17° eeuw - B. Huijbers)    ZJ 201
64. O Jezus, Christus, Zoon van God (W. Barnard - ‘Vater unser’ - H. L. Hassler) 
65. O kom, o kom Immanuel (W. Barnard – English Hymnal - Z. Kodaly) ZJ 121
66. Omdat Hij niet ver wou zijn (H. Oosterhuis - B. Huijbers)    ZJ 105
67. Onze Vader (P. Schollaert - W. Vanderhoeven)    ZJ 19
68. Op een God die door de eeuwen (H. Jongerius - W.H. Monk - J. Van der Roost)    ZJ 108
69. Oud het leven dat wij leiden (H. Oosterhuis - Genève - J. H. Schein)    ZJ 323
70. Roept God een mens tot leven (H. Oosterhuis - M. Vulpius - B. Huijbers) ZJ 914
71. Stil ligt de tuin (J. Ribbers - W. Vogel)    ZJ 378
72. Toen Jezus in zijn uur gekomen was (H. Oosterhuis - B. Huijbers - P. Steegmans)    ZJ 359
73. U kennen, uit en tot U leven (A. den Besten - G. Neumark - J.Valkestijn) ZJ 728
74. Uit angst en nood (J. Wit - Wittenberg - M. Praetorius)    ZJ 310
75. Uw woord omvat mijn leven (S. de Vries - W. Vogel)    ZJ 737
76. Van ver, van oudsher aangereikt (S. de Vries - Hannover - W. Vogel) ZJ 232
77. Verblijdt u in de Heer (W. Barnard - F. Mehrtens - P. Dinneweth) ZJ 119
78. Vergeet niet hoe wij heten (W. Barnard - W. Vogel) 
79. Verkondig alle mensen (H. Jongerius - Straatsburg - C. Goudimel) ZJ 502
80. Voor de toegewijden (W. Barnard - I. de Sutter - M. Bleij)    ZJ 552
81. Voor mensen die naamloos (H. Jongerius - J. Raas)    ZJ 774
82. Vriendelijk licht dat heel de dag (M. Verdaasdonk - A. de Klerk - P. Schollaert)    ZJ 803
83. Waar twee of drie (M. van der Plas - Jan Raas) 
84. Wat God doet, dat is welgedaan (S. Rodigast - P. Moens - Jan Wit - Nürnberg - J.S. Bach)    ZJ 813
85. Wat vrolijk over U geschreven staat (H. Oosterhuis - A. Oomen) ZJ 738
86. Wees bij ons, wees ons een geleide (S. de Vries - W. Vogel)    ZJ 836
87. Wie ons zijn voorgegaan (J. Veulemans - P. Schollaert - C. Van Eyndhoven) ZJ 717
88. Wie zal voor God verschijnen (W. Barnard - ‘O hoofd vol bloed’ - K. De Wolf)    ZJ 355
89. Wij bidden U om vrede (H. Jongerius - English Hymnal)    ZJ 734
90. Wij komen als geroepen (S. de Vries - J. Bielen)    ZJ 756
91. Wij zijn geroepen tot het feest (S. de Vries - J. Hut)    ZJ 671
92. Wij zoeken hier uw aangezicht (S. de Vries - English Hymnal)    ZJ 778
93. Zal er ooit een dag van vrede (H. Jongerius - English Hymnal) ZJ 125
94. Zalig zij die Jezus' naam belijden (J. Konings - P. Schollaert - K. De Wolf)    ZJ 560
95. Zeg het aan ieder dat Hij leeft (S. de Vries - J. Crüger) 
96. Zingt Jubilate (W. Barnard - F. Mehrtens - W.Kloppenburg)    ZJ 401
97. Zingt voor de Heer (M. Van der Plas - J. Mul - M. Van den Broeck) ZJ 418
98. Zo vriendelijk en veilig (H. Oosterhuis - B. Huijbers - K.Wittevrongel) ZJ 530
99. Zolang er mensen zijn op aarde (H. Oosterhuis - Lyon - C. Goudimel) ZJ 514
100. Zomaar een dak (H. Oosterhuis - ‘Com nu met sangh’ - B. Huijbers)    ZJ 735 

't Koorhuis - Boeveriestraat 41, 8000 Brugge  -  0486/574348  -  info@koorhuis.be