CD8 Veertigdagentijd en acclamaties

1.     Evenals een moede hinde (ZJ 304)

2.     Toen  Jezus was gekomen (ZJ 305)

3.     Uit angst en nood (ZJ 310)

4.     Die vroeg zijn aangeworven (ZJ 312)

5.     Onze hulp is de naam van de Heer (ZJ 318)

6.     De zonden zijn vergeven (ZJ 319)

7.     Erbarm u God (ZJ320)

8.     Nu mag uw land onder uw glimlach liggen (ZJ 321)

9.     Broeders die op uittocht. (ZJ 601)

10.Met de boom des levens (ZJ 353)

11.Christus heeft voor ons geleden (ZJ 360)

12.Oud het leven dat wij leiden

13.Acclamatie 1: Vader, wij bezingen uw grootheid

14.Acclamatie 2: Van dankbaarheid, Vader, zijn wij vervuld

15.Acclamatie 3: Wij brengen U onze dank door Jezus uw Zoon

16.Acclamatie 4: Redder van de wereld, bevrijd ons

17.Acclamatie 5: Dank U, Vader, omdat Gij van ons houdt

18.Acclamatie 6: Lof en dank aan onze God voor eeuwig

19.Acclamatie 7: Goede God, wij loven U

20.Acclamatie 8: Heer, onze God, barmhartige Vader

21.Acclamatie 9: Wij danken U, wij prijzen U

22.Acclamatie 10: Door Hem en met Hem en in Hem

23.Acclamatie 11: Hoop op de Heer, Hij is nabij

24.Acclamatie 12: Gij zijt het licht, kom ons nabij

25.Acclamatie 13: Wij hebben uw goedheid gezien

26.Acclamatie 14: Kind ons geboren, Zoon ons gegeven

27.Acclamatie 15: Op U, mijn rots en onneembare burcht

28.Acclamatie 16: Geef mij een ander hart, mijn God

29.Acclamatie 17: Alleluia, alleluia, alleluia

30.Acclamatie 18: Gij leeft nu bij de Vader. Alleluia

31.Acclamatie 19: Kom met uw Geest ons tegemoet

32.Acclamatie 20: Geest van vuur en geest van leven

33.Acclamatie 21: Vervul, o heil’ge Geest

34.Acclamatie 22: Vervul ons met uw kracht

35.Acclamatie 23: Wees mij genadig

36.Acclamatie 24: Heer, onze God, wees genadig

37.Acclamatie 25: Wij hebben nood aan uw barmhartigeid

38.Acclamatie 26: Niets gaat verloren van wat God ons gegeven heeft

39.Acclamatie 27: Uw liefde is meer dan het leven

40.Acclamatie 28: Eeuwige Vader, breng ons thuis in uw vaderhuis

41.Acclamatie 29: In uw handen, Heer, leg ik mijn leven

42.Acclamatie 30: Lof en dank zij U, o Heer

43.Acclamatie 31: Gij hebt woorden van eeuwig leven

44.Acclamatie 32: Naar U verhef ik mijn handen

45.Acclamatie 33: Lof aan U, Vader, Zoon en heilige Geest

46.Acclamatie 34: Geprezen zijt Gij, Heer

47.Acclamatie 35 : God, wees ons barmhartig en zegen ons

 

 Collegium de Dunis o.l.v. Ignace Thevelein

Orgel: Jos Bielen

't Koorhuis - Boeveriestraat 41, 8000 Brugge  -  0486/574348  -  info@koorhuis.be