CD7  Onze Vader - Advent en tijd door het jaar

1.     Onze Vader (muziek: V. Nees)

2.     Kwam van Godswege (112)

3.     Naar U gaat mijn verlangen, Heer (114)

4.     De nacht loopt ten einde (115)

5.     Verheft uw hart (117)

6.     Houd mij in leven (118)

7.     Verblijdt U in de Heer te allen tijd (119)

8.     Gij zijt een mensenzoon (120)

9.     Nu daagt het in het oosten (123)

10. Bevrijd ons, Heer (124)

11. Nu zijt wellekome (201)

12. Komt ons in diepe nacht (206)

13. Er is een roos ontsprongen (208)

14. Heer, hoe zijt Gij gekomen (210)

15. Uit uw hemel zonder grenzen (212)

16. Komt allen te zamen (218)

17. Eer zij God in onze dagen (221)

18. De Heer die leeft (702)

19. Mijn vrienden zijt Gij, zegt de Heer (760)

20. Looft de Heer, al wat gemaakt is (802)

21. U komt de lof toe (806)

22. Here Jezus, om uw woord (809)

23. Almachtige, verheven Heer (814)

24. Onze Vader (21a)


Collegium de Dunis o.l.v. Ignace Thevelein

Orgel: Tom Hoornaert

't Koorhuis - Boeveriestraat 41, 8000 Brugge  -  0486/574348  -  info@koorhuis.be