CD6 Liederen op teksten van Piet Thomas en liederen uit het bijvoegsel van Zingt Jubilate

- Liederen op teksten van Piet Thomas

1.     Wij wandelden in duisternis – muziek: K. Bikkembergs

2.     Psalm 1 (Zalig die de raad van dwazen) – muziek: K. Bikkembergs

3.     Psalm 128 (Gelukkig is de man) – muziek: K. Bikkembergs

4.     Invitatorium (Gij opent mijn lippen) – muziek: L. Löwenthal

5.     Psalm 12 (Hoelang nog, God, vergeet Ge mij?) – muziek: L. Löwenthal

6.     Psalm 121 (Mijn ogen kijken naar de bergen) – muziek: L. Löwenthal

7.     Simeon zingt (Laat nu je dienaar gaan) – muziek: V. Nees

8.     Verrijzenislied (Kom, laat ons Christus loven) – muziek: V. Nees

9.     Het dochtertje van Jaïrus (Een man ging Jezus zoeken) – muziek: V. Nees

10. Psalm 13 (Hoelang nog, God?) – muziek: V. Smit

11. Psalm 42 en 43 (Als een hert) – muziek: V. Smit

12. Psalm 111 (Ik wil de Heer van ganser harte danken) – muziek: V. Smit

13. De stad (De stad die wij bewonen) – muziek: W. Vogel

14. Kerstlied (Met herders, wijzen en dieren) – muziek: W. Vogel

15. Gelijkenis (God heeft de mens geschapen) – muziek: W. Vogel

 

- Liederen uit het bijvoegsel van Zingt Jubilate:          

16. Ik heb mijn hart tot U geheven (103) - Tekst: G. Wijdeveld – muziek: J. Mul

17. Voor kleine mensen (207) - Tekst: Vijftig Psalmen – Muziek: J. Eijgenraam

18. Het eerste woord zal vrede zijn (705) - Tekst: H. Lam – muziek: W. ter Burg

19. Wees niet bezorgd, heeft Hij gezegd (722) – Tekst en muziek: M. Weemaes

20. Om eenvoudigen van geest (724) -Tekst: J. Veulemans – muziek: P. Schollaert

21. Als groen dat in de wintertijd (732) - Tekst: K. Pannekoek – muziek: F. Grypdonck

22. Leer ons het wonder van de schepping zien (821) - Tekst: J. Veulemans – muziek: I. de Sutter

23. Licht dat ons aanstoot in de morgen (825) - Tekst: H. Oosterhuis – muziek: A. Oomen


Collegium de Dunis o.l.v. Ignace Thevelein

Orgel: Ignace Michiels

 

't Koorhuis - Boeveriestraat 41, 8000 Brugge  -  0486/574348  -  info@koorhuis.be