CD5 Herdenking van overledenen, Mariale viering, feestviering

 

* Herdenking van overledenen

1. Intredelied: Heer, herinner U de namen (916)

2. Kyrie: Missa pro defunctis (60)

3. Tussenzang: Roept God een mens tot leven (914)

4. Offerande: Gestorven graan (921)

5. Sanctus: Missa pro defunctis (60)

6. Agnus Dei: Missa pro defunctis (60)

7. Communie: Midden in de dood (906)

8. Slotlied: Als God ons thuisbrengt (922)

 

* Mariale viering 

9. Intredelied: Maria, poort van Gods genade (558)

10. Kyrie: gregoriaanse VIII° mis (54)

11. Gloria: VIII° mis (54)

12. Tussenzang: Wees gegroet, Maria (740)

13. Offerande: Daar bloeid’ ene lelie (745)

14. Sanctus: VIII° mis (54)

15. Agnus Dei: VIII° mis (54)

16. Communie: Ik groet U, vol genade (743)

17. Slotlied: Lieve vrouwe van ons land (746)

 

* Feestviering 

18. Intredelied: Dit is de dag (413)

19. Schuldbelijdenis (32)

20. Eer aan God (32)

21.Tussenzang: Gij hebt met uw brede gebaren (597)

22. Offerande: Het brood in de aarde (547)

23. Heilig (32)

24. Als wij dan eten (6)

25. Lam Gods (32)

26. Communie: Zo lief heeft God de wereld gehad (548)

27. Slotlied: Dankt, dankt nu allen God (585)


Collegium de Dunis o.l.v. Ignace Thevelein

Orgel: Peter Ledaine

 

't Koorhuis - Boeveriestraat 41, 8000 Brugge  -  0486/574348  -  info@koorhuis.be