CD4 Pasen, pinksteren, door het jaar

* Paastijd

1. Intrede: De Heer is waarlijk opgestaan (414)

2. Schuldbelijdenis: gregoriaans I° mis (53)

3. Eer aan God: I° mis (53)

4.Tussenzang: Christus is verrezen (405)

5. Offerande: Looft God de Heer (415)

6. Sanctus: I° mis (53)

7. Als wij dan eten (5)

8. Agnus Dei: I° mis (53)

9. Communie: In eigen kracht verrezen (407)

10. Slot: Naam van Jezus, nu verheven (408)

 

* Pinksteren

 11. Intrede: Kom Schepper Geest (409)

12. Schuldbelijdenis (31)

13. Eer aan God in den hoge (31)

14. Tussenzang: Geest van hierboven (433)

15. Offerande: Al heeft Hij ons verlaten (412)

16. Heilig (31)

17. Lam Gods (31)

18. Communie: De Geest des Heren (410)

19. Slot: De wereld is gewonnen (432)

 

* Door het jaar

20. Intrede: Laat ieder ‘s Heren goedheid prijzen (518)

21. Schuldbelijdenis  (38)

22. Eer aan God (38)

23. Tussenzang: Vriendelijk licht (803)

24. Offerande: Ik ben de wijnstok (602)

25. Heilig (38)

26. Lam Gods (38)

27. Communie: Geef vrede (516)

28. Slot: Bouwen aan een wereld (576)


 Collegium de Dunis o.l.v. Ignace Thevelein

Orgel: Peter Ledaine

 

't Koorhuis - Boeveriestraat 41, 8000 Brugge  -  0486/574348  -  info@koorhuis.be