CD16 Liturgisch sterke tijden


1.    Ruk open, Heer (ZJ 101) t.: F. Spee von Langenfeld, vert. De Hoeksteen – m.: Augsburg, 1666

2.    Heer, wij roepen om erbarmen (ZJ 102) t.: G. Wijdeveld – m.: H. Strategier

3.    Zal er ooit een dag van vrede (ZJ 125) t.: H. Jongerius – m.: ‘Goldschmidt’

4.    Tastend langs de wand (ZJ 130) t.: M. Steehouder – m.: J. Vermulst

5.    Gij die aangeroepen wordt (ZJ 133) t.: J. Zijlstra – m.: W. Vogel

6.    Vanwaar zijt Gij gekomen (ZJ 214) t.: H. Oosterhuis – m.: Keulen, 1599

7.    Het volk dat wandelt in het duister (ZJ 219) t.: J.W. Schulte Nordholt – m.: F. Mehrtens     

8.    Heeft Hij ons bidden opgevangen (ZJ 235) t.: H. Oosterhuis – m.: Genève, 1551

9.    Uit de diepten roep ik U, Heer (ZJ 313) t. en m.: IWVL

10. Uit diepten van ellende (ZJ 314) t.: Ps 130, vert. W. Barnard – m.: Genève, 1551

11. Alles wat over ons geschreven is (ZJ 327) t.: W. Barnard – m.: F. Mehrtens

12. Naam van Jezus die ten dode (ZJ 352) t.: W. Barnard – m.: T. Cockx

13. Jezus Christus is het beeld van God (ZJ 364) t. en m.: P. Schollaert

14. Alles wat over ons geschreven is (ZJ 370) t.: W. Barnard – m.: F. Mehrtens

15. Jezus, om uw lijden groot (ZJ 372) t.: E. Bersier, vert. J.Wit – m.: G. Philippeth

16. Mogen allen één zijn (ZJ 373) t.: J. de Vocht – m.: L. de Vocht

17. Zingt Jubilate (ZJ 401) t.: W. Barnard – m.: F. Mehrtens

18. Zingt voor de Heer een nieuw gezang (ZJ 402) t.: W. Barnard – m.: F. Mehrtens

19. Gij zijt in glans verschenen (ZJ 403) t.: G. Smit – m.: H. Strategier

20. Juicht Jahweh toe (ZJ 404) t.: J. de Vocht – m.: L. de Vocht

21. Nu moet gij allen vrolijk zijn (ZJ 416) t.: T. Naastepad – m.: N. Herman

22. Wat altijd is geweest (ZJ 419) t.: H. Oosterhuis – m.: B. Huijbers 

23. Aan wat op aarde leeft (ZJ 420) t.: H. Oosterhuis – m.: A. Valerius, 1625

24. Kondigt het jubelend aan (ZJ 422) t.: W. Barnard – m.: P. van Amstel


Kathedraalkoor Brugge o.l.v. Ignace Thevelein

Orgelbegeleiding: Jos Bielen

 

't Koorhuis - Boeveriestraat 41, 8000 Brugge  -  0486/574348  -  info@koorhuis.be